ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอ็น.พี. อินเตอร์เทค

  เลขที่

:

114/289 หมู่ 1 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี 12110
  สายด่วน : 099-397-6679
  อีเมล : cnpintertech@gmail.com
  เว็บไซต์ : www.factoryequipmentstore.com